Ваша роль — СЦЕНАРИСТ

Сценарист — автор сценарію фільмів (у тому числі мультиплікаційних), презентацій, відеорядів, кліпів чи телепередач.

Розглянемо процес створення відео презентації. Важливим є етап підготовки сценарію презентації. Сюжети слайдів слід ретельно плану­вати. Варто заздалегідь на папері побудувати макет кожного слайда. Текстові кадри і об'єкти варто варто розміщувати в хронологічній послідовності. Презентацію (кожний слайд по черзі) створюють у режи­мі слайдів, де можна редагувати слайд: уводити (вилучати, змінювати) текст, вставляти (переміщати, збільшувати, зменшувати) об'єкти.

Слайди, що містять текстову інформацію, повинні мати заголовок і основний текст. Найчастіше основний текст подають у вигляді марко­ваних списків, де висвітлюють пункти, план чи головні ідеї.

Бадоєв  Алан Казбекович

Подольчак Ігор Володимирович

Балаян Валерій Вазгенович


Креативна група сценаристів створює сценарій і будують відеоряд присвяченій життєвій творчості Тараса Григоровича Шевченка

1. Створіть відео ряд в сервісі Powton. Допомога по створені

2. Завантажне відео на youtube.com

3. Заповніть звітну форму